Hør 6 min meditation - ro og nærvær


Vi tester teknik og udstyr lige nu... og har optaget en 6 minutters meditationslydfil med fokus på ro og nærvær.
Send gerne feedback på mail, og lad os høre hvad du synes. 


TILGANG


Vi arbejder ud fra en traumefokuseret tilgang, med et pluralistisk metodevalg, hvor den enkelte klient, herunder hvor vedkommende er i sin proces er afgørende.


Vores måde at arbejde med traumer tager både afsæt i det intellektuelle, det følelsesmæssige og det kropslige. Det er ikke ualmindeligt at traumerne er gemt fra bevidstheden (fortrængt), men krop og nervesystem vil stadig have traumemønstre. De reagerer uanset, om man er bevidst om sine traumer eller ej. Det er fx ikke ualmindeligt at have oplevet alvorlig stress, angst og depression igennem livet, uden at have koblet det eller at have kendt til den bagvedliggende årsag. Nogle er bevidste om deres historik hele livet igennem, mens andre har fortrængt det ind til deres sind er klar til at rumme det, typisk i 30'er eller 40'erne. 


TILLID


For at kunne arbejde med dybe traumer er det afgørende, at der er en tillidsrelation. Vi arbejder aktivt med både at etablere et safe space og en tillidsfuld relation, inden vi går ind i de dybere lag, da balancering undervejs er en essentiel del af helingsprocessen.SKYLD OG SKAM


Mennesker der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, ser ofte deres traumeoplevelse igennem ’barnets øje’. Det vil blandt andet sige, at ’barnet’ ofte påtager sig skyld og ansvar for overgrebene, da det ellers er en ubegribeligt begivenhed at gennemleve. Det er del af den mekanisme, der sikrer at børn skaber meningssammenhænge i deres oplevelser - uden altid at kende alle faktorer/årsager. Det er ALDRIG barnets skyld eller ansvar, at have været udsat for overgreb. Får man ikke bearbejdet traumerne, vil følelserne fra barndommen blivet båret med ind voksenlivet. Det påvirker selværet og måden at være i verden på.


En del af det terapeutiske arbejde, er at finde de usynlige snubletråde og stille få dem neutraliseret, i et kærligt og anerkendende rum.IDENTITET


Vi arbejder aktivt med indre- og yderstyring, da det er vores erfaring at de fleste senfølgeramte er ydrestyret. Dette kan skabe en fornemmelse af, ikke at have kontakt til den indre identitetsfølelse, når man ikke er blevet spejlet i egne følelser, ønsker og behov i barneårene. Det medfører, at der ikke opbygges tillid til at ens indre kerneværdier, hvorfor mange senfølgeramte beskriver, at de ikke kender sig selv og oplever identitetsudfordringer.''Skam er ikke blot at opleve sig lukket ude af flokken, men også at føle sig lukket ude af det menneskelige fællesskab. Skam kan imidlertid overvindes gennem tillid og tilknytning. Mennesker har en medfødt skam i form af følsomme sansninger af verden. Den beskytter vores inderste sårbarhed og registrerer enhver form for forkerthed.


Skam er en forkerthedsfølelse, der kan overvindes gennem tillid og tilknytning i et fint afstemt samspil med andre mennesker. Skam er ikke blot at opleve sig lukket ude af flokken, men også at føle sig lukket ude af det menneskelige fællesskab.


At føle sig skamfuld, ensom og forkert, er også at føle sig sat udenfor menneske-kollektivet.'' 


Kilde: Lars J. Sørensen

Chefpsykolog på Psykiatrihospitalet og

Forfatter bl.a. af bogen ’Skam – medfødt eller tillært’DULMEADFÆRD


Det er normalt at senfølgeramte har dulmeadfærd, dette være sig form af arbejde, kontrol, overspisning, træning, alkohol med mere. Vi arbejder ikke direkte på dulmeadfærden, da det er vores erfaring at den er, den senfølgeramte fuldt ud bevidst om selv. Vi italesætter den, som en senfølge af barndommens traumer, hvorfor vi arbejder op heling af barndommens traumer og ikke symptomer herpå.SEKSUALITET


tekst kommer snart ...RELATIONER


tekst kommer snart ...
INDIVIDUEL TERAPI

KAMPAGNEPRIS
Pris for 1 session á 1,5 time:                             Kr.      950

OXYTOCIN MASSAGE

En massage, der aktiverer dit ro-hvile system, og er medvirkende til at 'feel good' hormoner udskilles i kroppen.

Ved den rolige berøring dannes oxytocin i hjernen, i det center, der også regulerer stress og antistress. Herefter frigives hormonet til blodbanerne og påvirker vores centralnervesystem, så vi spender af og får en indre ro.


Mængden af kortisol i blodet halveres, puls og blodtryk daler og de fleste oplever en indre ro og velvære.


Læs mere om oxytocin via Kerstin Ulnas Moberg.


Pris 1 time                                                           Kr.     500

KVINDECIRKEL - kursusforløb

Kvindecirklen er for dit, der ønsker at arbejde med din bevidsthed om relationer og seksualitet. Vi arbejder medat opdage hvordan vores historie påvirker relationentil os selv, vores nærmeste, samt intimitet og seksualliv.

Vi arbejder med grænsesætning og egne ønsker og behov, samt måder at udtrykke dem på ... 


KAMPAGNEPRIS

Pris 6 sessioner á 2 timer / 14 dag                Kr.   1.800

MANDEGRUPPE - kursusforløb

Hvis du er blevet opmærksom på, at du er udfordret i det relationelle og seksuelle, er dette kursus for dig.

Vi kigger på relationen til os selv og vores nære relationer. Samt hvordan vores historie spiller ind, både i seksuallivet og vores måde at være i livet på ....


KAMPAGNEPRIS

Pris 6 sessioner á 2 timer / 14 dag                Kr.   1.800

FAKTA

Socialstyrelsens undersøgelse af behandlingsindsatsen på senfølgeområdet

Gennemsnitsalder:                            

36,4 år

Kønsfordeling:

85% kvinder / 15% mænd

Overgrebsalder:

91% inden de er fyldt 7 år

- og varede typisk 7 år

Overgrebstyper:

7,7 forskellige tilfælde

af seksuelle overgreb


De mest almindelig er:   


              77% befamling af kroppen

              66% fremvisning af kønsdele

              56% befamling af kønsdele

              46% udsat for vaginal, anal
eller oral penetration


86% af overgrebene blev begået
af én overgrebsperson


Civilstatus:

51% er gift eller samboende 

59% af deltagerene har børn


Uddannelse:

gennemsnitligt 13,3 år

% anmeldt til politiet:

17%

Karateristik gerningsmand/-kvinde:

30% ofrernes fædre

28% anden slægtning

32% anden voksen

RISIKOFAKTORER

Ofrernes demografi spiller ikke nogen stor rolle i forhold til udvikling af PTSD

 

Risikoen for PTSD påvirkes af følgende faktorer:


     - Overgrebstypen

     - Antal af overgreb

     - Relation til gerningsmanden/-kvinden

     - Antal af overgrebsmænd/-kvinder

     - Varigheden af misbruget

     - Alder for afslutning af overgrebene
Kilde: Socialstyrelsen

Forfatter: Videnscenter for psykotraumatologi, SDU 2015


Copyright © Alle rettigheder forbeholdes