BALANCERINGS MASSAGE

Hos IFSO arbejder vi aktivt med kroppens evne til at balancere sig selv. Balancerings massagen er et effektivt redskab til at få aktiveret kroppens ro-hvile system.

Balancerings massagen er en langsom oliemassage, der har lange strøg. I rette tempo og tryk, udskilles der store mængder af vores tilknytningshormon, også kendt som ‘feel good’-hormonet. Det hormon vi som senfølgeramte, oftest har fået alt for lidt af.

På det mere fysiologiske plan sænker tilknytningshormonet blodtryk og puls, og giver os en følelse af afslappethed og øget glæde. Det har en indvirkning på en række fysiologiske og vores mentale velbefindende. Nedenstående er nogle af de væsentlige områder hormonet har indvirkning på:

  • Din smertetærskel øget
  • Optagelse af næringsstoffer fordobles
  • Fordøjelsen fremmes
  • Blodets indhold af stresshormonet kortisol, halveres
  • Sårhelingstid mindskes
  • Immunforsvar styrkes
  • Angst og bekymring dæmpes
  • Aggressivitet og vrede dæmpes
  • Du beroliges og bliver afslappet
  • Du føler mere glæde og velvære

Balancerings massage kan enten bookes som individuelle sessioner, eller som led i et samlet terapiforløb, der også omfatter, samtaleterapi, øvelser med mere.

Læs evt. mere om vores terapi her.

COO Camille Darre

Behandler

Camilla Darre
Sexolog
Jordemoder
Massør

Kontakt

Læs mere om Camilla her

Svært ved berøring

Vi ser en del klienter i klinikken, der har meget svært ved berøring. I den situation, er en ordinær oxytocin massage ikke en god start, da det er for langt fra vedkommendes komfortzone. Vi tilpasser altid til den enkelte. I en situation, hvor vi ikke alene arbejder med at aktivere ro-hvile systemet, men også med de udfordringer, der er omkring berøring, vil der blive taget udgangspunkt i hvor og hvordan den enkelte føler sig tryg. Det kan for eksempel være tryk-massage, med et tæppe over på aftalte områder af kroppen.

Ophobet stress

Når vi har ophobet stress, så får vi ikke udløst den store mængde af energi og hormoner, der aktiveres for at hjælpe os til at flygte eller kæmpe.  Når vi er i kamp-flugt tilstand, så er vores sympatiske nervesystem aktiveret. Hvis det er aktiveret over længere tid, så nedbrydes vi i kroppen, frem for at blive opbygget. Sådan er det for mange senfølgeramte, hvor nervesystemet ikke bliver balanceret. Er man tidlig traumeramt, har man ikke fået udviklet en naturlig vekselvirkning mellem det parasympatiske (ro-hvile) og det sympatiske (kamp-flygt) nervesystem. Man har typisk et nervesystem, der er på overarbejde.

Oxytocin massagen er med til at få aktiveret det parasympatiske nervesystem, som er vores ro-hvile system. Det system, der er med til at balancere og opbygge kroppen, og modvirke stress. Stress kan blandt andet føles som udefinerbar uro i kroppen – det sker typisk, når det sympatiske nervesystem er aktiveret, og stresshormonerne bliver ophobet frem for udskilt.

Uro i kroppen

Ophobet stress i kroppen, ligesom undertrykt vrede også kan kommer til udtryk som indre uro.

Anspændthed i kroppen

Anspændthed i kroppen kan blandt andet udløse hovedpine, men kan også give forplantede smerter rundt i kroppen. Min forståelse for at der hvor den enkelte har ondt, og kilden til smerte
Camilla trækker på sin erfaring som jordemoder, sexolog og massør helhedsforståelse af krop, psyke og sind, kroppens anatomi og fysiologi – herunder muskler, nervebaner med videre, giver en helhedsforståelse af, at der hvor smerter kommer til udtryk ikke altid er det de udspringer fra, Man kan fx sagtens have sovende fingere, forårsaget af spændinger mellem skulderbladene. Ligesom fødder der er enten er indad roteret eller udad roteret, har en betydning for resten af kroppens positur.

Camillas erfaring med massage

Camilla har arbejdet med massage de seneste 20 år, som et aktivt redskab, både som Jordemoder og Sexolog.
Hun har en lægeeksamineret fysiologisk massøruddannelse, og har blandt andet videreuddannet sig på Nordlys Centret i Silkeborg.

I massagen anvender hun naturligt og aktivt den viden, hun har opbygget om traumer. For eksempel er spændte lægge ikke ualmindeligt, når man er traumeramt, ligesom vejrtrækningsmusklen typisk er anspændt. og hvordan det forgrener sig ud i kroppen.

Er du mere nysgerrig

Hvis du er nysgerrig på at dykke dybere ned i hvad Oxytocin kan og har af betydning, kan vi anbefale Kerstin Uvnäs Moberg