FOREDRAG

Vi har noget på hjertet – i forhold til seksuelle krænkelser, grænsesætning, identitet, seksualitet og relationer. Vores særekspertise omfatter bl.a. formidling af viden om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen, hvordan man kan arbejde med at mindske disse samt hvilke benspænd, de typisk giver i voksenlivet.

10-12% plus mørketal, af befolkningen har ifølge Socialstyrelsen en historie med, der omfatter seksuelle overgreb inden deres fyldte 18. år. Mange går med denne smerte alene. Vi ved, at der i gennemsnit går 17 år, før man deler det med nogen. Det at føle sig spejlet, forstået og vide, at der er håb for at få det bedre, er et vigtigt skridt til at bryde gamle overlevelsesstrategier og uhensigtsmæssige mønstre. Statistikken siger, at forekomsten af seksuelle overgreb i barndommen er jævnt fordelt på tværs af de sociale lag i samfundet.

Tag gerne kontakt, hvis I har særlige ønsker, så vil vi gøre hvad vi kan, for at imødekomme dem inden for vores kompetenceområde.

Om foredragetFacadens pris

Ser du forbi facaden?
– din egen?
– dine klienters / brogeres /…?

Book vores mest solgte foredrag ‘Facadens pris’. Et inspirerende foredrag, hvor Sexolog Camilla Darre hjertevarmt fortæller hendes livshistorie med seksuelle overgreb i barndommen og senfølger i voksenlivet, akkompagneret af faglige perspektiver.

  • Hvordan kan manipulation og grooming gøre det svært at se, hvad der er i spil?
  • Hvilke senfølger er helt normale, når man har oplevet seksuelle overgreb i barndommen?
  • Er det muligt at gå fra at være hårdt ramt af PTSD, til et liv med lyst, håb og trivsel?

Senfølger af seksuelle overgreb i barndommen

Senfølgerne kan komme til udtryk på mange måder – søvnbesvær, svært ved at sætte og respektere grænser, stress, depression, angst, forsinkede følelser med flere. En overraskende stor andel af befolkningen oplever en seksuel krænkelse inden deres fyldte 18. år (anslået til 10% ifølge Socialstyrelsen). Blandt andet skam og tabuisering er med til at gøre, at der gennemsnitligt går 17 år inden ofrene fortæller om deres oplevelser.

Vil du være med til at mindske skammen? – og bryde tabuet

Så flere kan få hjælp. Foredraget med Camilla kan være første skridt til indblik i de mekanismer, der er i spil, krydret med både viden om og tro på at der er en vej, med mindre skam og færre senfølger.

Hvis noget åbner sig hos en tilhøre?

Hvis der er nogen, der efter et af vores arrangementer får brug for en opsamling, er dette naturligvis inkluderet.
Vi ved, at det er et særligt sårbart område vi arbejder med, og at det ikke er ualmindeligt at nogle bliver berørt. Erfaringsmæssigt kan en samtale med Camilla, gøre at den enkelte føler sig set, mødt og rummet i noget, der ofte er for skamfuldt at dele med andre. Dette er ikke en terapi session, men en afklaring af hvor den enkelte er, og hvordan vedkommende bedst kommer videre, indenfor de muligheder der er i vores samfund.

COO Camilla Darre

Camilla Darre 

er en erfaren underviser og foredragsholder, og evner at gøre både tørre og tunge emner spændende og spiselige. Camilla har gennem hele sit faglige virke opbygget stor erfaring med – og viden om – traumer og traumereaktioner. Hun underviser terapeuter og fagpersonale, samt har mennesker i terapi, der selv ønsker at gøre en forskel.

Læs mere om Camilla her