INSTITUT FOR SEKSUELLE OVERGREB

Vi er et team af erfarne terapeuter og én administrationsansvarlig, der har det til fælles, at vi alle har en stærk vision om at bidrage, til at senfølgeramte efter seksuelle overgreb i barndommen heles bedst muligt. Vi arbejder alle ud fra en forståelse af, at kropsligt lagrede sansninger, følelser og intellekt alle er vigtige aspekter i helingsprocessen.

Teamet er sammensat med fokus på tværfaglighed, både så vi kan tilbyde forskellige … men også for at vi internt kan skærpe hinandens kompetencer.

En god del af os har, ud over en sundhedsfaglig og terapeutisk uddannelse, desuden et indgående kendskab til traumer fra vores egen historik.

Når vi skriver erfaringseksperter, er det forstået på den måde, at vi alle har et levet liv hvor senfølger på forskellig vis har været en del af vores dagligdag. Vi har alle en traumehistorie med seksuelle overgreb i bagagen, som vi aktivt har bearbejdet igennem en længere årrække. Så vi kender på egen krop og sind, en stor del af de facetter det kan bringe med sig. Og dermed ved vi også, fra både personlige og faglige erfaringer, at man kan gå fra at være hårdt ramt af PTSD mm. til en fungerende hverdag, hvor symptomerne enten er væk, minimeret eller accepteret som del af ens livsvilkår.

COO Camille Darre

Camille Darre
Faglig Leder
Terapi / Undervisning / Foredrag
Erfaringsekspert

COO, medstifter

Sexolog – med speciale i senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

Jordemoder

Camille Darre – MIT PERSPEKTIV

Der er noget unikt og fantastisk ved livets start, et nyt menneske der kommer til verden. Jeg elsker barnet der fødes med dens nysgerrige og åbne sind og sansninger. Jeg tror på vi alle fødes lige og som et menneske, der er værdig til ubetinget kærlighed, nærvær og omsorg. Jeg er jordemoder i hjertet og for mig fødes der et barn, et sæt forældre og en ny familie – når et nyt lille menneske kommer til.

Jeg er optaget af relationer vores evne til at mærke os selv og dermed andre. Hvordan vores tidlige tilknytning til vores forældre har betydning i livet og hvordan vi kan genlære at vi er værdige til kærlighed uden at skulle præstere eller være på en bestemt måde, men alene fordi vi er født – Hvis vi ikke blev set, mødt og spejlet på passende vis fra livets start.

Jeg tror på at heling sker i relationer. Jeg tror på alle forældre gør det bedste de kan, men nogle bærer på så meget smerte og skam at de ikke rummer sig selv og dermed heller ikke andre… det har betydning for børn. Jeg elsker børn Jeg elsker barnet i dig barnet der ikke blev set, mødt og støttet i at være netop den du er. Jeg er en nysgerrig sjæl og nyder at gå på opdagelse sammen med klienter og finde frem til deres indre visdom. Det, der er vigtigt for dem i livet samt vejen i at turde tro på, at det er muligt og fint at mærke egne ønsker og behov og leve ud fra dem. Jeg er dybt taknemlig for min egen rejse og vejen, der nu har gjort, at jeg har modet til at stå mere tydeligt frem og styrke andre i deres udvikling.

Privat er jeg mor til to mega dejlige piger på 14 & 17 og elsker at være vidne til deres udvikling i livet. Se deres styrker udfolde sig og deres mod til at være med alt. Vi bor på Fyn i Odense, hvor vi har slået rødder for nogle år siden. I min fritid skriver jeg på en bog om senfølger ud fra devisen – hvad ville jeg ønske, jeg vidste da min proces startede, sammen med den store erfaring jeg har fået fra klienter, veninder, faglig udvikling og min egen proces. Jeg nyder gåture ved vandet, brætspil med børnene, unge og de mere modne. Elsker at være social, men tanker samtidig mentalt op i eget nærvær. Er til samvær på Storms Pakhus, en hyppig gæst til foredrag, workshops, stand-up mm. Nyder livet og lærer nyt.

Jeg glæder mig over at INSTITUT for SEKSUELLE OVERGREB er en realitet, og håber jeg kan bidrage til at nedbryde skammen, der følger med at have været udsat for overgreb. Vise, at der er en vej igennem og skabe håb for et liv med færre senfølger, og øget livskvalitet til følge. Jeg ved, det er muligt. Jeg har gået vejen selv og efterhånden været vidne til mange stærke modige sjæle, der har gået igennem hård, men givtig proces, og blevet mere hele mennesker, der lever i ro med deres historie.

De kærligste hilsner til dig, der er senfølge-ramt, med ønsket om at du ved, at der er en vej, og at vi er mange som dig.

Jeg har en særlige interesse i IDENTITET, relationer og seksualitet. Hvad er det der gør, at mange af os senfølgeramte ikke kan mærke os selv, ikke har en klar identitetsfølelse vi hviler i, og hvordan finder vi ind til vores IDENTIITET? Hvordan skabes de nære og berigende relationer? Hvilke elementer fik jeg ikke med i barndomsgave – og hvordan får jeg dem lært – så mine relationskompetencer er med til at fylde mit liv med glæde og overskud.

Charlotte Darre
Administration
Kommunikation og strategi
Erfaringsekspert

CEO, medstifter

Cand.arch – med fokus på bæredygtig udvikling projektudvikling, projektledelse og formidling

Charlotte Darre – HELSTØBTE LØSNINGER ER TVÆRFAGLIGE

Jeg er stifter af INSTITUT for SEKSUELLE OVERGREB, fordi jeg på egen krop har mærket, at der ikke er de tilbud jeg havde brug for, for at blive hjulpet helt igennem. Det har fået mig til at tænke ‘Det kan og SKAL gøres bedre’. At mærke skammen, undvigemanøvre i samfundet, berøringsangst og manglende viden om senfølger efter seksuelle overgreb – herunder hvordan man håndterer dem, når de viser tænder i livet.

Med så dybe traumer, vi senfølgeramte har, er det gået op for mig, at det er illusorisk at traumerne kan heles uden professionel hjælp. Det der har virket for mig, er når jeg er blevet mødt og set i nysgerighed og tillid, af en terapeut med stor faglig viden og kompetencer indenfor traumebehandling. Følelsen af at vedkommende rummer hele mig og kan både støtte og stå med de reaktioner der nu end kommer, gør en verden til forskel.

Det er gået op for mig at det, for det første ikke er ‘one size fits all’, hvor vigtigt det har været for min proces at have en søster, der har kunnet rumme, støtte, vejlede og vise vejen, samt at et ensidigt fokus på kognitiv terapi ikke har virket i de dybere lag. I min optik er det vigtigt at arbejde med både intellekt, følelser og kropslige sansninger / lagerede erfaringer.

Jeg har valgt at skifte branche efter 10+ år indenfor byggeri og energi. Jeg har altid arbejdet med udvikling på tværs af brancher med fokus på bæredygtighed. Det fokus vil jeg tage med videre – quick fix findes ikke! 10 gange ved en psykolog ændre ikke grundlægende mønstre, ligesom en ensidig tilgang ikke kommer hele palleten rundt.

Min ambition med INSTITUT for SEKSUELLE OVERGREB er at samle forskellige fagekspertiser, med specialviden indenfor seksuelle overgreb og senfølger. Der er forskellige veje ind i vores sind, og min ambition er at vi på instituttet har eksperter med forskellige tilgange tilknyttet – alle med høj fagekspertise, et stort hjerte og viden om senfølger, så heling bliver bedst mulig.

Stine Holmen
Workshop / Foredrag
Erfaringsekspert

Medstifter

Psykoterapeut
Ergoterapeut

Stine Holmen – DET FASCINERER MIG

Det er fascinerende og rørende, at være vidne til et menneske, der gør noget for allerførste gang, eller genvinder en færdighed, de i lang tid har mistet. Denne transformation har jeg været vidne til utallige gange både i mit privatliv, men i særdeleshed i mit arbejdsliv som ergoterapeut. Det handler ikke om at være normal, men at have et liv og en hverdag man er tilfreds med. At du kan deltage i alt det, der giver mening og værdi for dig.

Jeg elsker at hjælpe mennesker med at få drømme til at blive til konkrete mål og virkelighed. At se dem vokse og bruge deres ressourcer til at overvinde det, der er svært, er da verdens fedeste job!

Siden jeg blev færdiguddannet ergoterapeut i 2003, har jeg arbejdet professionelt med behandling og terapi til mennesker med mentale helbredsproblemer, senfølger efter overgreb og psykisk sygdom. Jeg har også selv “taget meget af min egen medicin”. Mine egne erfaringer, bruger jeg sideløbende, med min faglige viden, til at have indsigt i at vejen kan være hård, men også det hele værd.

Privat er jeg mor til en dreng på 11 år. Så derhjemme omhandler samtalerne meget biler og teknik. Vi bor på Fyn i et hyggeligt hus i skønne omgivelser.

Selvom jeg bor tæt med mange mennesker, har både min søn og jeg brug for meget alenetid – derfor foregår det meste af fritiden i naturen. Vi vandrer, cykler, tager på shelterture mm. Naturen har hele livet, været enormt vigtig for min trivsel. Jeg er født og opvokset, i det nordligste hjørne af Danmark, med hav og hede omkring mig, og har altid brugt naturen som et sted, hvor jeg har kunne finde ro og fordybelse. Derfor har jeg også valgt, at naturen skal spille en endnu større rolle, ikke kun i mit privatliv men også i mit arbejdsliv. Jeg starter på naturterapeut-uddannelsen i foråret 2020, jeg ved det vil bibringe mig ny viden og indsigter, der kommer senfølgeramte til gavn.

Det er med stor glæde og forventning, at jeg bliver en del af INSTITUT for SEKSUELLE OVERGREB. Det giver menig for mig at de skridt jeg selv har gået i dag kan bruges til at hjælpe andre.

Birgitte Vilmand
Traumeterapi
Familieterapi
Gruppeterapi

Psyko-, krops- og traumeterapeut
med speciale i relationelle traumer

Birgitte Vilmand – MENNESKER ER LAVET AF DET SEJESTE STOF

Intet barn eller ung, beder selv om at blive udsat for seksuelle krænkelser.  Det, at blive udsat og behandlet så forkert og voldeligt, sætter voldsomme varige mén. Men mennesker er lavet af det sejeste stof. Jeg har set, mærket og mødt mange, der er kommet igennem deres traumer og har oplevet livet igen, og som nu lever i overensstemmelse med deres ønsker, håb og drømme.  Mennesker med overensstemmelser mellem dem selv, deres værdisæt og deres måde at være i verden på. For mig er det vigtigt, at ingen skal leve i smertelig isolation ”alene”.

Jeg er nænsom og omsorgsfuld, med stor livserfaring. I mit arbejde har jeg stor respekt for menneskers særpræg. Jeg ved og har mærket, at traumer sætter sig i kroppen ”ingen bevidste erkendelser uden kroppen er med”- det hele menneske. Jeg har en særlig opmærksomhed på sammenhængen mellem mental trivsel og kropslige færdigheder.

Til dagligt arbejder jeg dagligt med mennesker, der lever i dyb isolation som følge af fysiske og psykiske smerter. De lever med:

  • Forkerthedsfølelse
  • Mangel på at turde/kunne mærke sig selv
  • Skamfølelsen af ikke at kunne være i tæt relation – både med sig selv og andre
  • Ikke at høre til nogen steder
  • Selvmedicinering
  • Så høje stress tilstande, at mennesket mere eller mindre altid lever på kanten af livet.

Det min allerfornemste opgave at være med på denne rejse med ydmyghed og den dybeste respekt, og i tillid til at mennesket selv er eksperten, og jeg kun er inviteret med så langt, som mennesket selv ønsker det.

Lotte Dohn Rix
YogaTerapi  /  Workshop / Foredrag

Iyengar® Yoga Lærer

Traume Sensitiv Yoga

Lotte Dohn Rix – SELVTILLID OG SELVVÆRD ER EN RET!

Forestil dig lige et øjeblik, hvordan dit liv vil se ud med velfungerende selvbeskyttende færdigheder – forestil dig selv med et selvværd, der er stærkt og tilfreds. Hvor du ikke er optaget af, hvad andre tænker om dig, eller om du er god nok – men hvor du i stedet kan mærke, hvad DU har på hjertet, hvordan du kan udtrykke dig frit, og tør gøre dét, du gerne vil.

Følelser og bevægelse er uløseligt forbundet. Bevæg din krop, og der sker ting – både med og i kroppen, i sindet, tankerne og følelserne. Din krop er sjælens barn. Alle jeg har arbejdet med, mig selv inklusiv, kommer med forskellige konstellationer af grimme og ubehagelige oplevelser. De fleste af os fortrænger og vil helst glemme, men kroppen husker og vi kan derfor opleve stress, angst, dissociation og panik uden nogen umiddelbar logisk forklaring.

Personligt har jeg flere gange forsøgt at selvmedicinere mig ud af senfølgerne af fysisk og psykisk overgreb med en variation af piller, alkohol, spisevægring og isolation, indtil det gik op for mig, at vi er nødt til at forstå, hvordan man skaber et rum, der understøtter en sund healingsproces.

Min drøm var at blive børnelæge, men jeg blev i løbet af studiet udfordret af den måde det etablerede system tænkte sundhed på. Jeg fik sværere og sværere ved at se mig selv som læge. Det var omkring samme tid, jeg blev mor og indledte min yogapraksis. Her oplevede jeg en kropslig fordybelse og en kontakt til mit indre univers, der på daværende tidspunkt ikke var kompatibel med det etablerede sundhedssystem.

Jeg vendte 180 grader tog en handelsuddannelse, studerede organisationsudvikling, mellemmenneskelige relationer og læste pædagogik. Siden dengang har jeg tænkt og arbejdet i krydsfeltet mellem teoretisk funderede metoder og spirituelle praksisser for at kunne give individet størst mulig succes -dog uden det bliver for langhåret.

De seneste år har jeg arbejdet med anbragte børn og deres familier, samt undervist i forskellige sammenhænge.

Det er især pigerne og de unge kvinder, der har en helt særlig plads i mit hjerte. Jeg er vild med at være en del af den proces, hvor de tillader at udforske deres eget enorme potentiale. At få lov til at være en del af den løsning, der hjælper kvinder til at skinne og genfinde deres indre styrke, vilje og mod, det er en gave.

Privat er jeg er mor til tre piger på hhv. 11, 13 og 19 år. Naturen er utrolig vigtig for mig; her kan jeg både fået afløb og slappe af, finde ro og få ny energi. Jeg lader op med vandring, kajak, løb, bål og overnatning ude året rundt.

Udover min egen daglige yogapraksis fordyber jeg mig i viden om kroppen i relation til traumer. Din krop er sjælens barn. Fysisk og psykisk sundhed er hverken en vare, der kan købes ej heller sluges i form af piller. Det er noget vi opbygger gennem øvelse. Ligesom sunde træer giver mange frugter, skinner en sund person smil og lykke. Det er der vi skal hen! Det er dét, der er mit drive, min motivation og min mission:

At give kvinder styrke til at rejse sig og løfte sløret for deres egen natur, frigøre sig fra forventning, fra tvivl, fra andres menneskers dom, fra selvskade.

At inspirere kvinder og piger til at respektere og elske sig selv, og hinanden gennem oplevelses og kropslig baseret læring i trygge omgivelser.

Det er med største ydmyghed, at jeg er en del af Institut for Seksuelle Overgreb og jeg vil gå vejen ved din side og guide dig til at skinne med dit eget lys. Med ønsket om, at du ser, hvor fantastisk du er.

Chanett Babette Simonsen
Psykoedukation, Mindfulness for senfølgeramte
Erfaringsekspert

Online Psykoedukation, Mindfulness

Cand.cur, PD, Psykiatrisk Sygeplejerske
Tidligere daglig leder af specialuddannelse af psykiatrisk sygepleje.

Chanett Babette Simonsen – HJÆLPEN SKAL NÅ UD TIL ALLE! 

Som psykiatrisk sygeplejerske har jeg mødt mange patienter med forskellige diagnoser, der alle havde det til fælles, at de levede i en krop med et overaktivt nervesystem. Og som professionel har jeg mange gange stået sammen med mine tværfaglige kolleger og vidst, at de tilbud vi havde i psykiatrien ikke rakte til den hjælp, som disse traumeramte mennesker havde behov for. Gennem en sundhedsfaglige kandidat eksamen fik jeg mulighed for, at fordybe mig i hvordan man bedst hjælper mennesker, der er slået ud af livet.

Jeg brænder for at skabe et rum for heling til mennesker, der af forskellige årsager ikke kan komme hen til behandleren. Alle har ret til hjælp! Derfor er min rolle i Institut for Seksuelle Overgreb primært at lave online kurser, virtuelle rum, videoer og skriftlige guides, som senfølgeramte kan arbejde med fra eget hjem, og til priser hvor alle kan være med. Jeg tror virkelig på hjælp til selvhjælp konceptet, fordi det altid er den senfølgeramte, der kender sig selv bedst.

Min traumefokuserede teoretiske tilgang er primært biologisk, i det jeg anskuer traumer, som noget der er påført kroppen (herunder også sindet). Det er især teoretikere som den danske traumeekspert Lars Sørensen, samt Paul Gilbert, Bessel Van Der Kolk, Peter A Levine, der ligger til grund for min undervisning, ligesom jeg inddrager mere østlig inspirerede måder at forstå lidelse og healing på.

Jeg tror på, at der er brug for både at forstå og erfare traumets natur, og de bevægelser traumer sætter i sind og krop, førend vi kan begynde at restituere og hele. Jeg har gennem mit professionelle virke erfaret, at sindet dybest set altid er intakt, men at kroppen har brug for restitution, for at vores selvhelbredelse kan aktiveres. Hertil er traumefokuseret psykoedukation, yoga og mindfulness effektive værktøjer.

Privat er jeg mor til 2 voksne børn. Jeg bor i Erritsø, tæt ved og strand, som jeg nyder med mine to hunde.

Anette Vinston Ritz
Rosenterapi
TRE – Trauma Release Exercise
Erfaringsekspert

Rosenterapeut og TRE-facilitator

Rosenterapeut
TRE-facilitator
Cand. idræt & sundhed
Forfatter

Anette Vinston Ritz

Jeg oplever at kropslige processer har evnen til gradvist at forandre de dybtliggende kropsligt lagrede mønstre, der ligger som en kodning i os alle. Kodninger fra livet, der giver større eller mindre forstyrrelser i vores nutidige liv. Disse processer har jeg de sidste 19 år studeret på nærmeste hold i egen krop og liv, samt de sidste 10 år i mine klienter. Jeg har selv haft en barndom med vold og incest, så der har været meget at omkode, hvilket vil sige, at jeg nærmest har følt mig som et levende eksperimentarium i perioder af mit liv.

Uddannelsesmæssigt har jeg været så langt som til at blive godkendt til en Ph.d, hvor jeg skulle forske i virkningen af at kombinere Rosenmetoden og samtaleterapi. Det røg desværre i vasken, da fondsmidlerne ikke blev bevilget. Jeg har fået stor inspiration af at læse kropsorienteret filosofi (fænomenologi) og følge de førende traumeforskere, vi har på verdensplan. Det gør jeg stadig. Det der dog hjælper mig mest som behandler, er den tryghed jeg har opnået ved et utal af gange, selv at gå ind i kropslige processer, mærke den forandring det giver indeni og uden om mig. Forandringer, der er blivende og giver bedre relationer, fornemmelsen af retning i mit liv og evnen til at være i god kontakt. Det er vidunderligt at se, når det også sker i mine klienters liv.

Det er de forandringer, jeg brænder for at hjælpe andre med at opnå gennem terapi, workshops, skriverier osv.

I mit private liv har jeg en datter på 14 år og en søn på 16 år, som er min kilde til at ville finde veje til det gode liv. Jeg har også en skøn kæreste, som er ham jeg nyder livet, drømme og overvejelser om alt med.

Tone Würth
Workshop / Foredrag

Sexolog
Gynækologisk Sygeplejerske

Tone Würth – GYNÆKOLOGISKE UDFORDRINGER OG OVERGANGSALDER

Hjertevarm, omsorgsfuld og nærværende gynækologisk sygeplejerske med 20+ års erfaring. stærk kopling af terapeutisk og klinisk tung ballast.