INTENSIVE KURSER FOR MÆND

Mandekurserne er udviklet til dig som mand, der ønsker at arbejde med din identitet, maskulinitet og seksualitet. Forudsætningen, for at indgå i nære, givende og blivende relationer – både med dig selv og dine nærmeste, er at du ved hvem du er.

Genkender du…
manglende nattesøvn, tab af kontrol, et præstigefyldt liv uden kontakt til dine følelser, voldsomme følelsesudbrud fx voldsom vrede, forkerthedsfølelse, skamfølelsen, følelsen af at være uværdig, jeg er kun go nok, når jeg præsterer, lukker du ned, trækker du dig fra relationer med dine børn eller partner, foretrækker isolation, at have svært ved nære relationer, undgår du at mærke når det skurre, er bange eller utryg ved din egen seksualitet, føler afsky ved seksualitet, eller tilstande der minder om eller nogle helt andet vi ikke har beskrevet her.

Hvordan lever du med at have været offer for den vold seksuelle overgreb er?

Hvordan blev du formet som menneske?

Genkend og erkend dine mønstre, hvad der ligger bag og hvordan du kan arbejde med dem. På kurserne får du konkrete redskaber til, hvordan du kan bryde dine uhensigtsmæssige mønstre, så du tilbageerobrer kontrollen i dit liv.

Vores erfaring er, at noget af det, der kan være svært at rumme og bære selv er ”Hvad har jeg udsat mig selv og andre for?” Når skylden og skammen placeres, kan alt overlevelsesudstyret du render rundt med i din rygsæk sorteres, og du kan frit bestemme, hvad du vil tage med videre. Dette gøres med størst effekt i en gruppe.

Mandekurserne er skabt i et samspil mellem traumeterapeut Birgitte Vilmand og Sexolog Camilla Darre, og udviklet til dig som mand, der ønsker at stå tydeligt i din maskulinitet, seksualitet og identitet.

Underviserne
Begge undervisere er både nænsomme, omsorgsfulde og direkte.
Begge undervisere er vandt til at facilitere et trygt og omsorgsfuldt rum med tydelige rammer, hvilket er essentielt da kursernes indhold er sårbart og kan vække både skam, skyld, frygt m.v.

Formen
Kurserne er intensive, og ligger altid torsdag-fredag fra 9-17, med max 12 deltagere.
De er opbygget, så der er en vekselvirkning mellem oplæg og forskellige typer øvelser der udvikler og bevisliggør dig om hvem du er.

Vi arbejder i det terapeutiske felt, hvor gruppedynamikker giver særlige muligheder for genkendelse, at gå i dybden samt udvikle og træne relationelle færdigheder. Du vil komme til at opleve en anden dimension af anerkendelse, omsorg og opbakning, som en tryg gruppe giver mulighed for. I gruppesessioner vil du være vidende til de andre kursisters temaer og processer. Det profiterer vi generelt rigtig meget af, på niveau med individuel terapi. Vi erfarer ofte i grupper, at andres problematikker er genkendelige og vækker genklang i os. Det er kendt at menneskelige udviklingsprocesser går hurtigere i en gruppe. Gruppekonstellationen bidrager typisk til, at mindske skammen, genkendelse hos sig selv og andre, refleksion.

Kurserne kan med fordel tages som et forløb, men det er også muligt at købe dem enkeltvist, med afsæt i hvad der er relevant for dig der hvor du er i livet lige nu.

Fortrolighed
Kurserne er omfattet af tavshedspligt. Hvilket betyder, at du alene kan dele egne oplevelser og refleksioner om dig selv, men intet om andre kursusdeltagere. Dette vil du skulle skrive under på ved kursus start.

Målgruppen
Kurset er for dig, der gerne vil flytte dig og er klar til at kigge på og arbejde med de mønstre du har med. De er for dig, der er klar til at gøre arbejdet med et stærkt team i ryggen.

UNDERVISERE

Birgitte Vilmand
Psyko-, krops- og traumeterapeut
med speciale i relationelle traumer

 • birgitte@ifso.dk

COO Camille Darre

Camilla Darre
Sexolog – med speciale i senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen

2 dages intensivt kursus
Torsdag og fredag kl. 9-17

Sted: Fredericia

FÅ FORSTÅELSESRAMME FOR DINE SENFØLGEREAKTIONER

Du vil på kurset få mulighed for at screene dig selv i forhold til din identitet, dine grundfølelser og kontakten til dem samt dine overlevelsesmønstre. Du vil få en større forståelsesramme for din oplevelse af skyld og skam og generelle mønstre i livet. På grundkurset tager vi udgangspunkt i hvordan livet er lige nu og hvor du gerne vil hen. Vi hæver din bevidsthed og giver dig redskaber, så du får mulighed for at ligge en strategi for den retning du gerne vil i livet.

IDENDITET
Hvem ser jeg mig selv som?

Bliv bevidst om dine menneskelige træk og værdisæt. Hvilke konklusioner er opbyggende og hvilke er nedbrydende. Kurset vil omfatte identitetskonklusioner fysiske som psykiske. Samt redskaber til hvordan disse kan ændres.

DE FIRE LAG I DIN IDENTITET
Hvorfor har jeg de konklusioner om mig selv?
Hvem ser jeg mig selv som nu?

    1. Jeg identiteten
    2. Person identiteten
    3. Social identiteten
    4. Kollektiv identiteten

GRUNDFØLELSER
Hvordan er mit indre følelsesliv sat sammen?

Dine følelser fortæller dig, hvad du har for meget eller for lidt af, derfor er de gode at kende. Du vil lære dine grundfølelser at kende og få et sprog for dem, samt en forståelsesramme for hvorfor du har de følelser du har.

    1. Kend dem
    2. Identificer dem
    3. Balancer dem

Hvordan er deres indbyrdes forhold?

Det du giver dig selv, ved at kende dine grundfølelser, er både muligheden for en bedre relation til dig selv og til andre.

OVERLEVELSESREAKTIONER
Genkender du de tre stressniveauer?

    1. grads stress
    2. grads stress
    3. grads stress

Kompleksiteten i at overleve! Det er indbyggede modstridende kræfter, når overgrebspersonen samtidig har haft en omsorgsfunktion for dig i barndommen. Det er ofte i dine overlevelsesreaktioner, at stoffet til dine uhensigtsmæssige mønstre i voksenlivet ligge gemt… ligesom mange af dine ubevidste overbevisninger om dig selv også ligger gemt her. Du kan fx have en af følgende indre negative overbevisninger om dig selv:

’Jeg er ligegyldig’
’Jeg er ikke værd at elske’
’Jeg er ikke en rigtig mand’
’Jeg er sådan en, som er ulækker’
’Jeg fortjener ikke kærlighed’
’Jeg er ikke værd at passe på’
’Jeg er ikke værdig’
’Jeg er ingenting’
’Jeg er …’

OBS kurset er et godt fundament for de øvrige kurser. Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på camilla@ifso.dk eller birgitte@ifso.dk.

2 dages intensivt kursus
Torsdag og fredag kl. 9-17

Sted: Fredericia

MASKULINITET, IDENTITET OG SEKSUALITET

Kurset henvender sig til dig som mand, der gerne vil have det godt i din maskulinitet, hvile mere i dig selv og se din seksualitet som en vigtig og livgivende del af dig.

KØNSIDENTITET
Hvordan identificerer du din maskulinitet?

Kønsidentiteten er bundet op på både arv, miljø og kultur, samt de erfaringer du har gjort dig igennem livet. Det store landskab. På dette kursus kommer du igennem en proces, hvor du får stillet skarpt på din seksualitet og maskulinitet, du får defineret din maskulinitet og hvad der i den sammenhæng er vigtigt for dig. På grundkurset kom vi igennem de første redskaber til at forstå identitet. På dette kursus kommer du til at arbejder i dybden med dit identitetslandskab.

Vi gennemgår seksualitetskompasset, så du lærer din egen profil at kende.

MIT SEKSUELLE LANDKORT
Her får du konkret viden om seksualitet – finder ud af hvor du er lige nu og hvad der kan gøre din seksualitet bedre. Det er lige væsentligt at får afklare hvad du nyder, som hvad der ikke er godt eller rart for dig. Kurset indeholder konkrete træningsredskaber, der kan støtte din personlige udvikling i det intime og seksuelle rum.

I processen med at lave dit landkort, kommer vi bland andet omkring om du er nærværende i din seksualitet og hvilken rolle du indtager i det landskab. Indtager du bestemte mønstre eller er du mere fleksibel i din seksualitet.

Konsekvensen af senfølgerne i det seksuelle landskab er meget forskelligt fra person til person. En del oplever udfordringer som; rejsningsproblemer, skam ved lyst, utroskab, porno-afhængighed, orgasmeproblematikker, kropsskam, gentagelser af elementer fra overgrebene, at tænde på elementer af sine overgreb, have lukket ned for sin seksualitet, hyperseksualitet uden følelsesmæssig kontakt mm.

Her får du konkrete redskaber, der er skræddersyet til dig. Hvor kan du sætte ind og hvordan.

Ud over konkrete øvelser målrettet din situation, får du indblik i sammenhængen imellem min maskulinitet og seksualitet.

KROPSLIGE FÆRDIGHEDER
Hvordan kan du være med din krop og i din krop. Hvornår har du kontakt til din krop og hvor er du lukket ned. Fornemmelse af kroppen… hvordan genetableres den. Når energien pludselig forsvinder.

Arbejde i Subgrupper – Hvad mærker jeg?

Person A: ‘Jeg mærker en spænding i min hals og i mine lægge. Er der andre der kender til det?’
Person E: …. ‘Ja, jeg har en følelse af ikke at kunne synke og det spænder i min nakke og jeg får impuls til at gemme mig væk.’
Person L….’Jeg mærker noget andet. Jeg mærker en vrede fra min hals helt ud i mine hænder. Og samtidig tårer i øjnene.’
Facilitator: ‘Er der andre, der sidder med noget der minder om?’  ‘Er der nogen, der sidder med noget, der ikke har været delt i rummet endnu?’

– den næste der mærker noget og har lyst til at dele, byder ind. Det kan enten være en ‘det mærker jeg også’ (en genkendelse) eller en deling af hvad vedkommende mærker. Alle følelser og kropslige sansninger er velkommen og skal ikke dækkes ind i en fortælling om hvorfor, alene sanses, deles og mødes.

Subgrouping vil ofte åbne til dybere lag, da vi føler os genkendt. Når vi tillader os, at mærke de kropslige sansninger i et trygt rum med andre mennesker, hvor vi bliver set, mødt og spejlet, så skabes en dybere kontakt til os selv og det vi bærer på.

Vi kommer til at arbejde med færdigheden i at tage kontakt og lukke den igen. Hvad der sker, når du slipper kontakten eller når du tager kontakten.

Hvad kan du tænke dig at kunne?
Hvordan vil jeg gerne mødes?
….
Hvad ville det betyde for dig, hvis du fik eller kunne det du savner?

OBS
Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på camilla@ifso.dk eller birgitte@ifso.dk.

2 dages intensivt kursus
Torsdag og fredag kl. 9-17

Sted: Fredericia

TRAUMEREAKTIONER – VOLD

Tekst på vej…

OBS
Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på camilla@ifso.dk eller birgitte@ifso.dk.

2 dages intensivt kursus
Torsdag og fredag kl. 9-17

Sted: Fredericia

INTELLEKT, FØLELSER og SANSNINGER  

tekst på vej…

OBS
Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på camilla@ifso.dk eller birgitte@ifso.dk.

Torsdag og fredag kl. 9-17

Sted: Fredericia

RELATIONER – OG MIN KRÆNKER

Tekst på vej…

OBS
Har du spørgsmål, så kontakt os gerne på camilla@ifso.dk eller birgitte@ifso.dk.

DAGSKURSER – på vej

Tekst på vej…