TERAPI

Hvad tilbyder vi

Erfaring og forskning viser, at relationen til terapeuten er den faktor, der har størst indvirkning på effekten af terapi. Det er vigtigt, at der er en tillidsrelation mellem klient og terapeut, så det føles trygt at åbne, dele og arbejde med noget så sårbart og skamfuldt, som mange af os oplever at seksuelle overgreb* er. Det betyder, at du hos os vælger den terapeut, du fornemmer at have bedst kemi med – læs mere om de forskellige terapeuter vi har tilknyttet her. Vi definerer overgreb som et voksent menneske, der objektiviserer, manipulerer, seksualiserer, begår fysisk eller psykisk overgreb på et barn under 18 år. Traumer er kontekstafhængige. hvilken kontekst de begås i, har betydning for hvordan de lagres i krop og sind. Hvis et barn udsættes for overgreb, mens andre voksne er vidende om det, opleves det for barnet, som noget der er ok. Vi ser seksuelle overgreb som et traume, uanset karakteren og graden.)

Vi har en ydmyghed i forhold til at det er meget forskelligt, hvordan traumer sætter spor op igennem livet. Og at det er i samarbejde med dig, vi finder frem til hvordan det har forplantet sig i krop og sind hos dig. Vi er alle bevidste om, at hovedparten af traumet er ubevidst og ikke nødvendigvis noget du har et sprog for. Nænsomhed og forståelse af hvad overgreb i barndommen ofte bevirker, at der vil være senfølger i voksenlivet. Som terapeuter arbejder vi alle ud fra en almen bevidsthed om at traumerne er lagret i krop og nervesystem, hvorfor det er essentielt også at inddrage disse i terapien. Vi arbejder i en forståelsesramme af, at der må være kontakt til traumet både i det sansemæssige, følelsesmæssige og intellektuelle, for at kunne bearbejde et traume. Alle vores terapeuter har en traumehistorie med i bagagen, og har på egen krop erfaret at det kognitive alene ikke kan balancere tidlige og alvorlige traumer.

Når traumet åbner sig, eller nye lag dukker op (1,5 times sessioner)

Vi prioriterer højt at man senest en måned efter henvendelse kan få en akuttid, og forholdsvist hurtigt herefter tilbydes et egentligt terapiforløb. Dette er høj prioritet, da vi ved hvor smertefuldt det er, at have brug for hjælp når flashbacks og lignende vælter en om kuld.

At åbne ind til det allermest sårbare, og det vi har beskyttet os imod at mærke og være med i mange år kræver et omsorgsfuldt og kærligt rum med tid. Hvorfor vi ikke har sessioner under 1,5 time, da det er vores erfaring, at der tager tid at lande, åbne op, lave et bearbejdningsarbejde og blive balanceret bedst muligt. Det er en proces der ikke kan forceres…

Pluralistisk metodevalg

Vi arbejder alle ud fra, at krop og intellekt hænger sammen, og at det er individuelt hvilken vej, der er mest virksom for dig. De fleste, der henvender sig på instituttet, har en intellektuel forståelse af deres historik og situation. Intellektualiseringen kan have den indbyggede udfordring at de er toptrænet i at undertrykke kontakten til krop og sanser, og handle ud fra intellektuelt rationale, frem for hvad de mærker. De har ofte et stort handle-drive, men kan have en oplevelse af at kroppen ikke samarbejder. I virkeligheden, er det os, der har lært at negligere og undertrykke basale behov. Kroppens fornemste opgave er at skabe balance, og den gør instinktivt alt hvad den kan for at hjælpe.

Vores terapeuter har forskellige faglige baggrunde, herunder forskellige kropsterapeutiske uddannelser: Rosenmetoden, TRE (Trauma Release Exercise) samt Traumesensitiv Yoga. Derudover har vi Balancerings massage, der er med til at balancere nervesystemet.