EFTERSKOLER OG UNGDOMSUDDANNELSER

Sund og nærende seksualitet – vi har noget på hjertet…

Vi vil gerne bidrage til at unge mennesker får en sund og nærende seksualitet, hvor nydelse og sunde grænser er naturligt. At mærke andres grænser, kræver at man kan mærke sine egne. Vi kommer alle fra forskellige familier, så dét unge mennesker har med sig i livet, vil være meget individuelt.

’SEX ER GODT, SEX ER SUNDT…’
citat Søren Brostrøm, Sundhedsstyrelsen

Vi indgår gerne i dialog om, hvad I kunne have interesse i, og byder gerne ind på såvel temadage, som foredrag og workshops, der ligger indenfor vores kompetencefelt, målrettet læreteamet og/eller eleverne.

Det kunne fx være i forbindelse med en tværfaglig temauge om kroppen. Et foredrag eller en workshop med os kan bidrage med faglig viden om seksualitet, krop og sunde grænser. Det kunne også være som et fagligt indlæg som del af undervisningsplanen i fx samfundsfag, eller i forbindelse med bog eller filmanalyse der vedrører seksualitet, identitet og relationer. Et par af de temaer vi tænker, der både kunne interesserer de unge og bidrage dem relevant viden er:

  • Sugardating, porno – når kroppen er til salg
  • Krop og grænser
  • Sex og nydelse
  • Seksuelle overgreb
  • Identitet og udvikling

Et foredrag vi har stor erfaring med at de unge finder interessant, eller kan spejle sig i på forskellig vis, er foredraget ’Facadens Pris’. Et foredrag om seksuelle overgreb i middelklassen, hvor de sociale kompetencer og intellektet var med til at holde det skjult for omverdenen.

Eksempel – seksualundervisning af 10.klasse

Der undervises i anatomi, både i forhold til de kvindelige og mandlige køn. Der skabes et sprog for seksualitet og følelser, som grundlag for kommunikationen i det intime rum. Vi kommer omkring berøringens kunst og betydningen heraf, hvordan tryghed hhv. kan åbne kroppen og få hormonerne i flow, men utryghed får kroppen til at trække sig sammen og lukke i.

Vi ved at vores opvækst har stor betydning for kontakten til grundfølelserne, det er væsentligt at den unge får refleksion ind i egne mønstre, og kendskab til alle grundfølelsernes betydning.

For at få en sund udvikling i sin seksualitet er det væsentligt at have god kontakt til egne grænser. I den sammenhæng kommer vi omkring intimitet, seksualitet, sund lyst og nydelse. Porno er en del af de unges virkelighed, hvorfor vi sætter spot på fordele og ulemper, i samspil med realistiske forventninger til sig selv og sin partner.

Undervisningsform

Vi har bygget undervisningen op, med en vekselvirkning mellem gruppearbejde, individuel refleksion og fysiske øvelser – fx til grænse og sansetræning, ved praktisk at mærke egne intimsfære. Vi har piger og drenge både samlet og kønsopdelt. Da vores erfaring er, at det er forskelligt hvad der åbnes i de to rum.

Fysisk eller online?

Der er naturligvis forskel på, hvad man kan online og når man står fysisk overfor hinanden. Vi har udarbejdet 2 varianter, tilpasset hhv. online undervisning og undervisning i klasselokalet. (se de 2 vedhæftede sider).
Vi anbefaler den fysiske undervisning, hvis muligt, da der er nogle øvelser, ikke er mulige at gennemføre alene/online. Vi kan med kort varsel ændre fra hhv. fysisk til online og omvendt.

DET SIGER ELEVERNE

”Du (Camilla) var god til vores aldersgruppe og god til at gøre tingene ‘ikke akavet’”​

”Jeg synes det har været spændende og meget bedre end ‘normal’ seksualundervisning”​

”Du (Camilla) var virkelige flink og åben. Man følte sig tryg og det var trygt at stille spørgsmål”​

”Vi er lige i alderen hvor alt det seksuelle begynder at være interessant. Mange af mine venner har været jaloux på os, fordi de ikke har fået seksualundervisning af dig. Vi vil rigtig gerne!!!”​

”At vi følte at du (Camilla) mødte en lige der hvor man var i sit seksuelle liv og at intet var pinligt. Det fik man meget ud af.”​

”Jeg lærte at sætte mine egne grænser og at det er okay at sige fra eller det er okay at fortælle sin partner hvad man godt kan lide.”​

Erfaren underviser

Camilla Darre er medstifter af Institut for Seksuelle Overgreb og en erfaren underviser, foredragsholder, workshopleder og terapeut.

Hun har mange års erfaring som jordemoder og sexolog med i bagagen, og nyder
unge menneskers sprudlende energi og nysgerrighed. Hendes interesse har altid kredset om den sunde udvikling, og de seneste år også om hvordan man kan bearbejde traumer forårsaget af seksuelle overgreb i barndommen. Hun har i sit faglige virke særligt fokus på seksualundervisning af unge samt traumebehandling af voksne. Camilla har en bred erfaringsramme, og har igennem hele sin karriere arbejdet med mennesker på tværs af sociale lag. Jordemoderfag har bl.a. bidraget med en ressourceopsporende tilgang. En forståelse af at det, det enkelte menneske har oplevet i sit liv og er formet af, er med til at danne grundlaget for hvilke ressourcer der er at bygge videre på.

De unge menneskers måde at være i verden på er ofte præget af deres opvækst. Udviklingsfasen i teenageårene, rummer en særlig mulighed for at lære at se sig selv og verden med et nyt perspektiv. Vi vil gerne bidrage ind i det specifikke felt, der omhandler intimitet, seksualitet og relationer. God kontakt til sine grundfølelser, tillid til sig selv og andre mennesker, samt evnen til at mærke, sætte og respekterer grænser, er væsentligt for at kunne indgå i givende nære relationer. Er man udfordret i de grundlæggende relationelle færdigheder, vil det også udspille sig i seksualiteten. I arbejdet med voksne, der har barndomstraumer, ser Camilla ofte hvor stor en betydning det har, når man ikke er blevet set, mødt og spejlet i tilstrækkeligt omfang. Hun er uddannet Sexolog og Jordemoder.

COO Camilla Darre

Camilla Darre 

Medstifter af Instituttet
Sexolog og jordemoder

Læs mere om Camilla her

PRIS

Én klasse i alt 6 timer: 8.000 kr. + moms og evt. kørsel
To klasser pr. dag i alt 12 timer: 12.000 kr. + moms og evt. kørsel

6 timers undervisning pr. klasse, fordelt over 2 dage (2 x 3 timer)