STYRKET HJÆLP TIL SENFØLGERRAMTE

Senfølgeramte har en stor snitfalde ud i samfundet, og i særdeleshed til systemet.

Vi vil gerne bidrage til, at ruste jer fagprofessionelle til at understøtte senfølgeramte efter seksuelle overgreb i barndommen bedst muligt.

Vi tilbyder

  • Undervisning målrettet fagprofessionelle
  • Workshops målrettet fagprofessionelle
  • Foredrag målrettet fagprofessionelle

Vi har en række ‘færdige’ foredrag, som I kan se her, men tag gerne kontakt, hvis I har et specifikt ønske.

Vi indgår også gerne, som konsulenter, i udviklingsforløb eller -projekter, hvor målgruppen er voksne med senfølgeproblematikker.