STYRKET HJÆLP TIL SENFØLGERRAMTE

Senfølgeramte har en stor snitfalde ud i samfundet og i særdeleshed til systemet.

Vi vil gerne bidrage til, at ruste de fagprofessionelle til at understøtte senfølgeramte, efter seksuelle overgreb i barndommen bedst muligt.

Målrettet fagprofessionelle, tilbyder vi

  • Undervisning
  • Workshops
  • Foredrag

Vi har en række ‘færdige’ foredrag, som I kan se her, men tag gerne kontakt, hvis I har et specifikt ønske eller behov.

Vi indgår også gerne, som konsulenter, i udviklingsforløb eller -projekter, hvor målgruppen er voksne med senfølgeproblematikker.

AT SE FORBI FACADEN

Vi ser ofte at senfølgeramte i terapien, ændre hele opfattelsen af livet og deres egen person. Mange kender ikke deres jeg-IDENDITET, da de ikke er blevet spejlet adækvat i forhold til deres indre i barndommen. Skam og forkerthedsfølelse er et grundvilkår for de fleste, og de har bygget et panser, så ingen ser hverken sårbarheden og smerten bag.

Så det ‘systemet’ ofte vil møde er, en facade med et poleret ydre, hvor der ikke er overensstemmelse med den reelle indre tilstand. Som senfølgeramt vil det typisk resultere i, at man ikke føler sig mødt eller forstået. Det kan med andre ord, som repræsentant for systemet, være svært at afkode det menneske, du forsøger at hjælpe.

Presser vi et menneske, der på alle måder hænger i med neglene og kun dem, risikerer vi at vælte dem, i stedet for at bygge dem op.
De fleste, vi ser i terapi, vil rigtig gerne have det bedre. De kæmper hver dag for bare at hænge sammen. Det er almindeligt for senfølgeramte, at det tager tid at opbygge en tillidsrelation, og åbne ind til hvor svært de i virkeligheden har det. Dem vi ser på instituttet er ofte tilsyneladende ressourcestærke mennesker, der ikke mangler kognitiv viden, men krop og nervesystem har været overbelastet for længe, der har resulteret i en fysisk reaktion. Nervesystemet må balanceres inden det igen er muligt at bruge de tillærte intellektuelle færdigheder den enkelte har opbygget gennem livet. Dem vi ser, har alle lyst til at bidrage aktivt til samfundet, og er frustreret over situationen de er fanget i.


Vi ser ofte de veluddannede og tilsyneladende resursestærke klienter i klinikken. Det er ofte mennesker, som har fået en uddannelse og i et eller andet omfang har fungeret på arbejdsmarkedet. En af strategierne for overlevelse har måske været at intellektualisere eller forsøge at handle sig ud af stress og kropslige reaktioner. Så det er ikke ualmindeligt, at det er et menneske, der har været gået ned med stress reaktion og løsningen har været at “tage sig sammen” (dvs. tilbage til det gamle mønster) eller videreuddannet sig. Men på et tidspunkt siger kroppen fra. Krop, sind og nervesystem kan ikke længere holde til belastningen, de ubearbejdede traumer har ført med sig.

Fra at have fungeret på rigtig mange planer, f.eks. fagligt, socialt osv. kan der for nogen komme massiv hukommelsesbesvær, sorte huller med tidslommer, ekstrem udmattethed døgnet rundt, svimmelhed, talebesvær, stivhed i kroppen, kramper mm. Kroppen skriger og “fælder” senfølgeramte omkring 35-45 års alderen hvor det opleves som om, at benene bliver fejet væk under os, når vores person-identitet og social-Identitet er helt eller delvis sat ud af spil, mens jeg-identiteten, der ofte er svag ved senfølgeramte, kommer i fokus.
Der er heldigvis en vej til at få det bedre. Bearbejdning af traumerne og integrering af historien, er med til at styrke jeg-identiteten.At lære at berolige nervesystemet, krop og sind, så der opstår bedre balance og accept af de nuværende begrænsninger.

 

.