Mission

Institut for Seksuelle Overgreb er stiftet af søstrene Camille og Charlotte Darre i marts 2020,
ud fra et ønske om, at gøre en forskel for flest mulig voksne, der har senfølgeramte efter seksuelle overgreb i barndommen.

Vision

Vi tror på, at viden, tværfaglighed og samarbejde er nødvendige faktorer for helstøbte løsninger.
Vi tror også på, at kropsligt lagrede sansninger, følelser og intellekt er lige vigtige i en helingsproces, af så dybe traumer som seksuelle overgreb i barndommen er.
Vi tror på, at det er essentielt for mennesker, at bliver mødt med kærlige og interesserede øjne, for at kunne finde tillid til egne iboende ressourcer.

Som fagperson, kan dit og vores møde gøre en positiv forskel i den senfølgeramtes liv.
Vores erfaring er, at det kræver tid, tillid og en nærværende relation at åbne ind til det mest sårbare og skamfulde. Og samtidig respekt og forståelse for, at det er den senfølgeramte, der kan mærke, om det er trygt at dele noget så sårbart, som seksuelle overgreb i barndommen er.