Rosenmetoden

Rosenmetoden er en blid og dybdegående terapi, der arbejder med sammenhængen mellem muskler, åndedrættet og følelser/kropsfornemmelser. Metoden er udviklet af den amerikanske fysioterapeut, Marion Rosen og der er i dag skoler for Rosenmetoden i 14 lande. Uddannelsen tager minimum 4 år, hvor en stor del af den foregår som mesterlære.

En rosenterapeuts hænder er trænet til at skabe kontakt til kroppen, så dialogen i behandlingen foregår ud fra “hvad kroppen” siger. Du guides til at mærke sansninger og tilstande indefra under behandlingen, der handler mere om at være med det, der er i dig end at skulle gøre noget med det. Ordene kaldes den tredje hånd i metoden og anvendes for at hjælpe dig til mere kontakt i kroppen – og dermed hvem du egentlig er.

Rosenmetoden er en måde, at opnå kontakt til følelser og oplevelser gennem kroppen. Kroppen lyver ikke. Via åndedrættet og kroppens muskulatur viser kroppen sandheden om vores følelser. Kroppen kan undertrykke følelser og oplevelser, som vi ikke kunne håndtere på det tidspunkt de opstod. På denne måde glemmer vi ofte, hvad der egentlig skete. Men følelserne og oplevelserne er stadig med os, opbevaret i kroppen, så vi skal bruge store mængder af energi på at holde dem der i det ubevidste.

                                                                                                   Marion Rosen 2003

Metoden er god til at løsne de bagvedliggende årsager og udløsende triggere til muskelspændinger, nervøsitet, lavt selvværd, angst, PTSD, stress, spiseforstyrrelser og tendens “til at være for meget i hovedet”. Berøringen og kontakten vil hele tiden blive justeret i samarbejde med dig, så du er i stand til at modtage den. Måske er det med tøj på, ovenpå et par tæpper, i direkte kontakt nogle steder på kroppen og oven på tæppet andre steder. Alt det taler vi om både før, under og evt. også efter behandlingen, hvis behovet er der.

Det vigtigste for at få udbytte af metoden, er, at du ikke er i en nylig krise (som skilsmisse eller dødsfald i den nærmeste familie) eller et misbrug. Det er nemlig vigtigt, der er overskud til at rumme det der kommer op, for at du kan blive hjulpet til færre smerter, samt mere overskud og glæde.

PRIS

En rosensession tager 75 min. og koster 750 kr.

Behandler

Anette Vinston Ritz
Rosenterapeut
& TRE instruktør

Kontakt

Læs mere om Anette her

DEMONSTRATION AF ROSENMETODEN

– når kroppen husker det du vil glemme…
Oplæg, demonstration og øvelser med Rosenmetoden

Du vil ved demo arrangementet få en oplevelse af, hvordan Rosenmetoden kan hjælpe dig med at lande i kroppen og forandre forstyrrende kropsfornemmelser. Rosenmetoden arbejder med at skabe kontakt gennem nærværende berøring og ord, hvor der er tid og ro til at lade følelser, kropslige sansninger, indre billeder og tanker komme op til overfladen. Berøringen starter der hvor du er i stand til at modtage den. Hvis det er ovenpå tre tæpper til en start – ja så er det der vi starter.

Rosenmetodens særlige form for berøring giver gradvist adgang til den sansebaserede hukommelse, der lagrer informationer om bl.a. måden vi er blevet mødt, rummet og reguleret på i vores relationer op gennem livet. Dvs. det stille og roligt er muligt, at ændre selv meget dybtliggende mønstre og prægninger, som vi end ikke har kontakt til gennem vores bevidste hukommelse. Den sansebaserede hukommelse er en helt anden måde at komme i kontakt med sig selv på end det er muligt gennem “hoved til hoved” snak og terapi.

I Rosenmetoden lærer du hvordan kontakten til kroppen kan hjælpe dig med at forbedre dine relationer, dit fysiske helbred og muligheder i livet.

Kroppen er nemlig altid din bedste ven – selv når det virker som om den blot ønsker at spænde ben for dig og det liv, du ønsker at leve…

Anette Vinston Ritz er oplægsholder:

  • Praktiserende rosenterapeut gennem 10 år og facilitator af Trauma Release Exercises (TRE), der er udviklet af David Berceli.
  • Cand. idræt & sundhed med speciale i kropsorienteret filosofi og Rosenmetoden.
  • Forfatter til den autofiktive roman; “Slået Skæv”, der er inspireret af hendes egen opvækst med vold og incest på barndommens tapet.
  • Undervisningserfaring som skolelærer (13 år)